Worden tandartskosten ook vergoed door een reisverzekering?

Kosten die u bij de tandarts maakt, worden niet vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U zult daar een aparte tandartsverzekering voor moeten afsluiten bij een zorgverzekeraar. Tijdens uw vakantie in het buitenland kunt u te maken krijgen met acute kiespijn. U kunt dan langsgaan bij een plaatselijke tandarts en de rekening indienen bij uw reisverzekeraar. Bij veel reisverzekeringen zit de tandarts al standaard in de dekking en anders kunt u zich extra verzekeren door middel van de rubriek geneeskundige kosten.

Welke verzekering vergoedt de kosten: de tandarts- of reisverzekering?

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering naast het basispakket van de zorgverzekeraar, dan zult u in eerste instantie de nota moeten indienen bij de zorgverzekeraar wanneer u kosten heeft gemaakt in het buitenland. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, of slechts een beperkte tandartsverzekering dan mag u aanspraak maken op de reisverzekering. Deze vergoedt dan de kosten die u heeft gemaakt in het buitenland, of vult de vergoeding van de beperkte tandartsverzekering aan tot 100%.

Waar moet u rekening mee houden?

Er zijn een aantal voorwaarden door de verschillende zorgverzekeraars opgesteld waar u rekening mee dient te houden. Zo vergoedt een reisverzekering alleen de tandartskosten in het buitenland wanneer u voor uw vertrek nog geen klachten had. Alleen acute zorg wordt dus gedekt. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de meeste reisverzekeraars een maximumvergoeding hanteren voor tandartskosten in het buitenland. Er vindt verder alleen een vergoeding plaats vanuit de reisverzekering wanneer de behandeling niet tot na de reis kunnen worden uitgesteld.

Een tandartsvergoeding als gevolg van een ongeval

De situatie kan zich voordoen dat u door middel van een ongeval gebitsproblemen oploopt. Wanneer u daar in Nederland nabehandeling voor nodig heeft, worden deze kosten ook vergoedt door de reisverzekeraar. U moet tijdens uw vakantie dan al wel een bezoek hebben gebracht aan de tandarts, of de eerstvolgende werkdag na het ongeval en het moet verder daadwerkelijk het gevolg zijn van een ongeval.

Een extra bedrag voor tandheelkundige middelen

Bovenop de maximumvergoeding kan door verzekeraars ook een extra bedrag betaald worden voor tandheelkundige middelen. U kunt bijvoorbeeld denken aan bruggen, noodkronen en gebitsprotheses. Deze extra kosten die u maakt, worden alleen vergoed wanneer de oorzaak hiervan onder de dekking valt. Check daarom de voorwaarden van uw reisverzekering wanneer u wilt weten wat wel of niet onder de dekking valt met betrekking tot tandartskosten die u maakt in het buitenland.

Dekkingsoverzichten per verzekeraar

Wanneer u wilt weten hoe het zit met de vergoedingen per verzekeraar, bekijk dan de vergoeding van tandartskosten door de reisverzekering door de verschillende reisverzekeraars. Hier kunt u de dekkingsoverzichten per verzekeraar vinden en weet u direct waar u aan toe bent.