Ongevallen

Een reisverzekering verzekert standaard een aantal zaken, zoals schade of diefstal van bagage. Veel zaken worden echter niet standaard verzekerd maar moeten aanvullend verzekerd worden. Dit geldt ook voor een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval op reis. Deze dekking geldt alleen voor blijvend letsel of overlijden en moet niet worden verward met de dekking voor medische kosten op reis.

Verzekering Productnaam Uitkering invaliditeit* Uitkering overlijden
Allianz Ongevallendekking (aanvullende optie) tot €75.000 tot €25.000
Univé Ongevallendekking (aanvullende optie) tot €75.000 tot €25.000
Zelf Ongevallendekking Wereld(aanvullende optie) tot €70.000 tot €25.000

* Genoemde bedragen betreffen de uitkering in het geval van volledige, blijvende invaliditeit, uitkeringsbedrag kunnen verschillen op basis van ondervonden letsel en oorzaak.