VS straft Cuba om mysterieuze geluidsaanvallen

De band tussen Cuba en de Verenigde Staten was na de Cubaanse revolutie en de Koude Oorlog nooit bepaald goed te noemen. Onder Obama was er eindelijk beterschap in zicht: er werd zelfs opnieuw een Amerikaanse ambassade in Havana geopend. Die verbeterde banden lijken na een reeks mysterieuze geluidsaanvallen onder serieuze druk te staan. Zo hebben de Verenigde Staten de helft van hun ambassadepersoneel terug geroepen en wordt de bevolking afgeraden naar Cuba af te reizen.

Wat is er aan de hand?

Een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Niemand weet zeker, of wilt zeggen, wat er nu eigenlijk aan de hand is. Feit is dat sinds Donald Trump de verkiezingen won in november, maar liefst 21 Amerikaanse diplomaten en hun families fysieke klachten ondervonden. Gezondheidsklachten die fel uiteen lopen qua ernst gaande van gehoorverlies en vermoeidheid tot hoofdpijn en misselijkheid tot zelfs hersenletsel in extreme gevallen. Een grote verscheidenheid aan klachten die volgens getuigenissen van diverse diplomaten de kop opstaken vanaf ze ’s nachts vreemde, krassende geluiden hoorden.

Een geluidsaanval

Meer dan voldoende om een onderzoek in te stellen naar deze bizarre omstandigheden. Een onderzoek dat volgens de Amerikaanse overheid uitwees dat de diplomaten het slechtoffer zijn geworden van een aanval met schadelijke geluidsgolven. Geluidsgolven die voortkwamen uit verborgen apparatuur geplant in de huizen van de diplomaten. Een verontrustende piste, maar het moet gezegd worden dat de Amerikaanse overheid nog niet met veel concreet bewijs over de vloer is gekomen. Wat volgens het onderzoek wel duidelijk is geworden is dat dit om een gerichte aanval gaat. In één van de hotels waar de diplomaten verbleven bevonden zich immers ook gasten met een andere nationaliteit. Gasten die geen van de bovenstaande symptomen vertoonden naderhand.

Samenwerking in het onderzoek

Opvallend is dat de Cubaanse overheid alles in het werk lijkt te stellen om de daders van deze geluidsaanvallen te vinden. Zo liet de Cubaanse overheid de FBI toe om een onderzoek in te stellen naar de daders van deze aanvallen. Een ongeziene maatregel die gezien het woelige verleden van de relaties tussen beide landen een krachtig signaal is. Dat is echter niet de enige reden waarom betrokkenheid van Cuba onlogisch zou zijn. Zo werden ook verschillende Canadese diplomaten slachtoffer van dergelijke geluidsaanvallen. Dat terwijl er met Canada duidelijk een goede band bestaat op het internationale toneel. In hun communicatie over deze aanvallen werd dan ook bewust met geen woord gerept over het Cubaanse regime als verantwoordelijke door de Verenigde Staten.

Concrete maatregelen

Wat betekent dat nu concreet voor de relatie tussen beide landen? Allereerst dat die op een lager pitje komt te staan. Zo blijft enkel het noodzakelijk personeel op de ambassade achter, komt er een negatief reisadvies en verleent de ambassade geen visa meer. Een zware klap voor een groot deel van de lokale Cubaanse bevolking die een groot deel van hun inkomen halen uit de steeds groeiende stroom toeristen uit de Verenigde Staten. Komt er een opheldering van dit mysterie? Zij hopen het alvast.